Windows update error 80246008 och kb937591

Efter flera timmar i Google har jag äntligen lyckats lösa ett Windows 7 uppdateringsproblem, update error 80246008 och kb 937591, bl.a. genom att återskapa BITS som står för Background Intelligent Transfer Service. Problemet uppstod p.g.a. inaktivering av Windows Update under en längre tid.